Poďakovanie za podporu

10.05.2013 21:03

Organizátori Bánovskej 100-vky vyjadrujú veľkú vďaku týmto inštitúciám a súkromným osobám, ktoré nás bez problémov podporili poskytnutím zázemia pre živé kontroly:

 

Občianskemu združeniu Turisti obce Horné Naštice za poskytnutie priestorov chatky na Kšinianskej poľane

Klubu slovenských turistov Trenčianske Teplice za poskytnutie priestorov chaty na Baskom ( www.teplice.sk/page.php?id=1192-0-04-042 )

Robovi Chudému za poskytnutie priestorov na chate v Peťovke (  www.keramix.sk/ )

 

a starostovi obce Dubnička za poskytnutie priestorov kultúrneho domu v Dubničke ( www.dubnicka.sk/ )