Doporučená výbava

09.05.2015 05:38

Medzi ďalšiu silne odporúčanú výbavu určite patrí aj vlastný pohár na vodu. Na kontrolách s vodou nebudú žiadne plastové kelímky, iba bandasky alebo iné väčšie nádoby, takže, kto si bude chcieť aj na mieste lognúť, poprosím z vlastného. Ďakujem za pochopenie, ekologickí ďiaľkoplazi