Há 2 ó a iné tekutiny

13.05.2013 21:41

 

Keďže bez vody to nejde ani toho roku, pár tipov, kde je možnosť doplniť na trase tekutiny:

 

12.km - K3 Jankov Vřšok - minerálka, voda (max.2 litre na osobu) 

15.km - Kňažinove lúky, studnička (nutné zbehnúť asi 100m a 20 výškových m z trasy doprava dole), výdatnosť nezaručujem

28.km - K5 Kšinianska poľana - voda, minerálka, čaj, pivo, kofola

40.km - Homôlka, bufet (nutné odbehnúť z trasy asi 600 m a 50m výškových)

44.km - Pod Trtavkou, studnička

48.km - K9 Baske - voda, pivo, čaj, káva

57.km - Trenčianske Teplice, reštaurácie

60.km - Pod Čvirigovcom, studnička

65.km - K11 Kubrá - originál kyselka

73.km - K13 Peťovka - čaj, minerálka, pivo, kofola

79.km - Krásna Ves, krčma do 22.00 hod.

92.km - K16 Dubnička - voda, čaj, pivo, kofola